News

21
Jul
2017
"การฟื้นฟูสภาพร่างกาย หลังการออกกำลังกาย"
"การฟื้นฟูสภาพร่างกาย หลังการออกกำลังกาย" บทความโดย ดร. อรวรรณ ภู่ชัยวัฒนานนท์ สาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ อายุรศาสตร์ รพ. รามาธิบดี มีหลายชนิดกีฬา ที่ต้องมีการแข่งขันมากกว่า 1 ครั้งในหนึ่งวัน หรือต้องมีการแข่งขันต่อเนื่องอีกในวันถัดไป เช่นกีฬา แบดมินตัน ปิงปอง ว่ายน้ำ ฟันดาบ จำเป็นต้องมีการวางแผนให้ร่างกายฟื้นสภาพได้เร็วที่สุดเพื่อให้มีพลัง ความแข็งแรง กลับคืนมาพร้อมที่จะแข่งขันอีกในรอบต่อไปความหมายของการฟื้นตัวสำหรับนักกีฬาคือการเร่งให้ร่างกายมีการสังเคราะห์ไกลโคเจนเพื่อฟื้นสมรรถภาพทา
กำลังแสดง 1 ถึง 14 จากทั้งหมด 224 (12 หน้า)