การออก Booth/งาน Event ต่างๆ

Pre Mr.Thailand 2016 @ Royal Garden Plaza Pattaya